Spreker: Tarik Pehlivan

adjunct-directeur, Stichting Alexander

Tarik Pehlivan

adjunct-directeur, Stichting Alexander

M.T. (Tarik) Pehlivan leidt sinds 2003 onderzoeken naar en samen met jongeren, ouders, jeugd- en zorgprofessionals, en gemeenteambtenaren in sociale en educatieve sectoren. Hij leidde onder andere (mede) de cliëntstudie voor de eerste evaluatie van de Jeugdwet, en diverse onderzoeken naar de effectiviteit van jeugd(hulp)beleid, inclusief (ambulant en locatiegebonden) jongerenwerk en jeugdgezondheid, in diverse Nederlandse gemeenten. Tevens traint en coacht hij (jeugd)professionals, functionarissen op management- en uitvoeringsniveau en overheidsambtenaren in het participatief en cliëntgericht werken. Gespecialiseerd in het begeleiden van interactief onderzoek en innovatie van cliëntprocessen, (team)coaching, interculturele communicatie, en diversiteitmanagement.

Tarik Pehlivan