Spreker: Jurjen Engelsman

Projectcoördinator esports & gaming bij Gelderse Sport Federatie

Biografie

Jurjen Engelsman is projectcoördinator bij de Gelderse Sport Federatie waarin hij verantwoordelijk is voor aangepast sporten en esports, gaming en gamification. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de scholentour vanuit de Esports Talent Center Gelderland waarin voorlichting wordt gegeven over esports & gaming. Het Esports Talent Center moet jonge esporters, gamers op hoog niveau, naar de top helpen. Daarvoor krijgen zij eens per week drie uur begeleiding van professionele trainers van Topsport Gelderland. Ook is het de bedoeling dat de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Radboud Universiteit in het centrum onder meer onderzoek gaan doen naar een gezonde leefstijl én bestaat het idee nieuwe toepassingen te ontwikkelen om ze in beweging te krijgen en te houden.

Titel presentatie: De Gelderse scholentour: bewust gamen & bewegen

Gamen is momenteel niet weg te denken onder jongeren, het is dé hobby van bijna ieder kind. Uit onderzoek van het Mulier Instituut gamet 89% van de kinderen in het basisonderwijs, waarin bijna 38% dagelijks gamet. Door te veel gamen kan ook problematisch gamegedrag en ongezonde leefstijl op de loer liggen. De Gelderse Sport Federatie heeft in samenwerking met het Esports Talent Center en Koen Schobbers daarom een scholen voorlichtingsprogramma ontwikkeld met daarin aandacht voor bewust gamen. Naast de voorlichting is er een gymles ontwikkeld in samenwerking met House of Esports waarin bewegen wordt gestimuleerd door middel van gaming.

Jur_04790