Spreker: Ivo van Hilvoorde

Lector bewegen, school en sport, Hogeschool Windesheim

Ivo van Hilvoorde

Lector bewegen, school en sport, Hogeschool Windesheim

Ivo van Hilvoorde is als sportfilosoof verbonden aan de Faculteit Bewegingswetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam) en als lector 'Bewegen, School & Sport' aan Hogeschool Windesheim (Zwolle). In zijn werk houdt hij zich bezig met filosofische, pedagogische en bewegingswetenschappelijke vragen op het terrein van sport en bewegingsonderwijs. Als lector heeft hij de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de invloed van digitale technologie op het bewegingsonderwijs en de sport.

Hij publiceerde artikelen over esports en redigeerde boeken als Van tikken naar taggen (2014) Sport and Play in a Digital World (Routledge, 2017) en Digital Technology in Physical Education: Global Perspectives (Routledge, 2018). Voor meer informatie over publicaties, bekijk dan zijn profiel op Researchgate.

Ivo van Hilvoorde