Spreker: Joris Jansen

Co-founder, Healthy Chronos

Joris Jansen

Co-founder, Healthy Chronos

Joris Jansen is Co-founder van Healthy Chronos. Healthy Chronos is een onafhankelijk platform waarmee leefstijldata automatisch en digitaal inzichtelijk voor behandelaren en patiënten. Doordat zorgverleners gedetailleerd inzicht hebben in het leven van de patiënt kan behandeltraject beter afgestemd worden op de wensen en behoeften van de patiënt. Het resultaat: persoonlijke zorg op grote schaal. Met ziekenhuizen en onderwijsinstellingen onderzoekt Healthy Chronos op welke manieren de wearable de zorgsector verder kan verbeteren. Voor deze periode heeft Joris gewerkt bij HOBBIT Imaging Solutions en HJ Heinz.

Joris Jansen